ผู้ผลิตที่มีแนวคิด แท้จริงแล้วมีความคิดสร้างสรรหรือผิดกฏหมาย?

ข้อแตกต่างระหว่างประเทศที่ ให้โอกาส ผู้ผลิต ที่มีแนวคิดของตัวเอง ชื่นชม และสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็น ธุรกิจได้ สู้กับทางภาคยุโรป ถ้าเป็นรัฐบาลไทย คงจะต้อง โดนสกัด เพราะ ผิด กฎหมาย และใครจะกล้าคิด เพื่อจะต่อยอด ธุรกิจ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ คิดมาก็โดน ไม่ให้ใช้หรือผลิตเพราะไม่ได้ตามมาตรฐานคำว่ามาตรฐานแลกเงินทุนมันค้ำคอคนที่ตั้งใจทำมากเพราะรู้ ว่าผลิตขึ้นมาแล้ว ถ้าทำดีก็โดนบริษัทใหญ่ Copy หรือเอาไปจดทะเบียนไว้ก่อน คนที่คิดก็ไม่อยากจะคิดแล้วก็ไม่อยากจะทำแล้วแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นที่เขาเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เขาสนับสนุนเต็มที่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ดียังไม่ทันทดสอบเลยก็ทำให้หมดกำลังใจแล้วไม่อยากจะทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้ คนอื่นมาเอาไปกินมัวแต่ทำของกินอย่างเดียวแล้วคิดหรือประเทศอื่นเขาไม่ทำ ประเทศ ไหน เขาก็อยากจะคิดนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยี หรือการสื่อสารเพราะมันมีผลกำไรดีมากไม่ใช่เอาของกินมาแปรรูปอย่างเดียว กว่าจะขอ มาตรฐานอุตสาหกรรมได้เป็นปีหมดทุนก่อนก็ให้คนอื่นเอาไปกินต่อผู้ที่มีทุนถ้าเขามองเห็นว่าไปได้ เขาก็ เอาไปผลิตเองทั้งนั้น เพื่อผลกำไรขององค์กรครับคนคิดล่ะคนทำล่ะทำมาเพื่อให้ นายทุนใหญ่เอาไปชุบมือเปิบเหรอ ช่วยเอากลับไปคิดด้วยนะครับภาครัฐทั้งหลาย