เงาะโรงเรียนบ้านนาสารส่งขายจีน…ธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อ “ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี”

เรื่อง จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

ข่าว ธ.ก.ส. เกษตรก้าวไกลทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มพูนทรัพย์ ที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยการนำทีมของ คุณกุศล บุญกล่อม ผช.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือธ.ก.ส. สาขาสุราษฎร์ธานี และคุณไพโรจน์ บรรจงลิขิตกุล ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านนาสาร บริการพาทีมงานเราไปเยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร สินค้าขึ้นชื่อส่งไปขายหลายประเทศและล่าสุดประเทศจีน และห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต มีคุณวารินทร์ เพชรโกษาชาติ ผู้จัดการเงาะแปลงใหญ่เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

คุณวารินทร์ เปิดเผยว่า “เงาะโรงเรียน” ผลไม้ขึ้นชื่อของภาคใต้ หากใครได้ลิ้มลองต่างยกนิ้วให้ว่าสุดยอดของเงาะ ด้วยคุณสมบัติเนื้อแห้ง กรอบล่อน หวานหอม เปลือกบาง เนื้อหนา ลักษณะพิเศษสุกแล้วเปลือกผลมีสีแดงปลายขนยังคงเป็นสีเขียว

ผจก.เกษตรแปลงใหญ่เงาะนาสาร กล่าวต่อไปว่าช่วงนี้ผลผลิตส่วนใหญ่กำลังออกสู่ตลาด เงาะที่เราคัดอยู่นี้ส่งห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศ ก่อนที่เราจะส่งขายก็รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก นำมาล้างให้สะอาดที่จุดรวบรวมใน ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (ดูคลิปประกอบ) เมื่อปราศจากมด-แมลงแล้ว เรานำส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร ทางท็อปส์ จะจ่ายเงินให้เราทุก 15 วัน

“ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธ.ก.ส. จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อรวบรวมเป็นทุนซื้อผลผลิตจากสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน 118 ราย  พื้นที่ดำเนินการในขณะนี้กว่า 1,000 ไร่” คุณวารินทร์ กล่าวและว่า ตอนนี้รับซื้อจากชาวสวนในราคากิโลกรัมละ 35 บาท เราจะรับซื้อให้ได้ประมาณ 5 พันตัน เพื่อส่งไปขายทั้งห้างท็อปส์ และประเทศจีน

ด้านคุณกุศลบุญกล่อม ผช.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่เป็นปัญหาเดิมๆ ของเราคือเรื่องตลาด เราเห็นจุดอ่อนตรงนี้ ทางธ.ก.ส. จึงมาสนับสนุนด้านเงินทุน เงาะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ จ.สุราษฎร์ธานี เราพัฒนาเป็นแปลงใหญ่ เพื่อสร้างคุณภาพและยกระดับราคาให้สูงขึ้น เราถือว่าได้นำพี่น้องเกษตรกรมาถูกทางแล้ว “เงาะโรงเรียนบ้านนาสารบินได้แล้วเวลานี้” (ส่งไปขายหลายประเทศแล้ว) และบอกว่าเกษตรกรที่จะปลูกผลไม้อะไรขอให้คำนึงว่าผลไม้นั้นบินได้หรือไม่ (ส่งขายต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนได้)

ด้านคุณไพโรจน์ บรรจงลิขิตกุล ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านนาสาร กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่เกษตรแปลงใหญ่ของเพิ่มพูนทรัพย์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธ.ก.ส. 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี เกษตรแปลงใหญ่ของจ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบของเกษตรแปลงใหญ่ระดับประเทศ เงาะบ้านนาสารได้รับการขึ้นทะเบียน GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 3 อำเภอ คือ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และอ.เวียงสระ ถ้าเป็นผลผลิตจากที่อื่นนำมาอ้างจะถูกปรับตามกฎหมาย

สำหรับประวัติย่อๆ เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร  เมื่อปี 2468 นายเค วอง ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ ดีบุกที่ อ.เภอบ้านนาสาร และนำเมล็ดเงาะมาปลูกบริเวณบ้านพัก ซึ่งพื้นที่นี้ต่อมาเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านนาสาร จึงเป็นที่มาของ “เงาะโรงเรียน”

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวารินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 59 ม.4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์โทร. 087-2704304

 

ที่มาจาก

: https://www.kasetkaoklai.com/home/2018/09/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA/