การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ เชิงการค้า เสริมรายได้

โดยทั่วไปแหล่งที่อยู่อาศัยของปูนา จะขุดรูในทุ่งนา ตามคันนา คันคู หรือคันคลอง โดยจะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำ และแหล่งอาหาร และรูนั้นจะอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง ปูนาจะมีการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน คือประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ปูตัวเมียจะมีไข่ในท้องประมาณ 500-1,000 ฟอง หากเรานำปูนามาเพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่เป็นพื้นดินปูนาจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่เพียงพอ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
.

ขั้นตอนการเตรียมบ่อและวิธีการเลี้ยงปูนา :

-สร้างบ่อซีเมนต์กว้างขนาด 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูงประมาณ 1  เมตร มุงด้วยหลังคาเพื่อให้ร่มเงา  ซึ่งบ่อซีเมนต์สามารถทำได้2 วิธี ดังนี้…

   1.บ่อซีเมนต์พื้นปูน  จะเทปูนทางด้านล่างแล้วใส่ท่อพีวีซีเพื่อสะดวกต่อการถ่ายน้ำ  จากนั้นใส่ดินลงไปรองพื้นสูงประมาณ 20-30 ซม.

   2.บ่อซีเมนต์พื้นดิน  ต้นทุนจะถูกลงมา เป็นวิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้ปูนาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

– ปลูกพืชพรรณไม้น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งอาหารของปูนา อาทิ ผักบุ้ง ผักตบชวา เป็นต้น

– ต่อหัวพ่นสปริงเกอร์ 1 หัว เพื่อให้น้ำในบ่อเลียนแบบธรรมชาติโดยการเปิดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ

– วางเศษไม้และทางมะพร้าวเพื่อให้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของปูนาในช่วงกลางวัน

– วางกะละมังพลาสติกใส่น้ำให้เต็มอยู่เสมอ

– ปล่อยปูนาลงเลี้ยง(หาได้จากธรรมชาติหรือซื้อมาก็ได้) 1 กิโลกรัม/1 บ่อ (อัตราส่วนปูตัวผู้และตัวเมียอย่างละเท่าๆกัน)

การให้น้ำปูนาโดยจะใส่ในกาละมังพลาสติกวางตามจุดต่างภายในบ่อเลี้ยง อีกทั้งดินก้นบ่อจะต้องมีความชื้นอยู่เสมอเพื่อเลียนแบบธรรมชาติให้ปูนาขุดรูเป็นที่อยู่อาศัยและหลบซ่อนตัวได้ง่าย

อาหารเลี้ยงปูนา

การให้อาหารโดยใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กเสริมด้วยข้าวสวยหุงสุกคลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านประมาณ 1 กำมือในช่วงเย็นเนื่องจากปูนาจะออกหากินตอนกลางคืน และหมั่นดูแลบริเวณที่อยู่ของปูให้สะอาดโดยต้องเก็บเศษอาหารที่ปูกินไม่หมดทิ้งและเก็บปูที่ก้ามหลุดออกเนื่องจากจะส่งผลให้โดนปูตัวอื่นมารุมทำร้ายและตายได้ และหากทิ้งอาหารหรือปูที่ตายไว้นานๆจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่าและมีเชื้อราเกิดขึ้นทำให้ปูเกิดโรคได้ง่าย

ปูนาตัวเมีย 

ปูนาจะผสมพันธุ์กันในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม  มีไข่ในท้องประมาณ 500-1,000 ฟอง …ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

ปูนาจะขุดรูเพื่อจำศีล และใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวจากศัตรูธรรมชาติ เมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์ปูจะออกมากินอาหารอย่างสม่ำเสมอและจะผสมพันธุ์อีกครั้งในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไป

 การจำหน่ายปูนา : 

การเลี้ยงปูนาในเชิงพาณิชย์เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจำหน่ายปูนาควรเป็นช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่ปูนาในธรรมชาติหายาก ราคาจะตกประมาณกิโลกรัมละ 50-60 บาท  แต่ถ้าอยู่ช่วงฤดูฝนจะมีปูนาตามธรรมชาติจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเหลือเพียง 20-30 บาทต่อกิโลกรัม จะมีพ่อค้า-แม่ค้ามารับซื้อถึงฟาร์มโดยตรง
แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณจันทร์ศรี จันทร์มาก
ที่อยู่ : หมู่ที่3 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลจาก : รักบ้านเกิด