ระบบสปริงเกอร์ การอัดฉีดน้ำให้แตกเป็นสายและหมุนเหวี่ยงไปรอบๆของต้นไม้ พืชผัก พืชสวน หรือเพื่อช่วยอัดฉีดเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนนั้นให้เย็นลง แบ่งออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการ