ซีลเชือกปั๊มแรงดันสูง 1 ห่อ 5 เส้น

หลังจากใช้งานปั๊มแรงดันสูงไปมีอาการ

1.ดูดน้ำไม่ขึ้น

2.แรงดันหาย

3.น้ำไหลย้อนกลับมาที่เพลาปั๊มมากเกินไปหลังจากดับเครื่อง

ควรเปลี่ยนซีลเชือกค่ะ อายุการใช้งาน 1 ปี ควรเปลี่ยนค่ะ