ตู้ชาร์จแบตเตอร์รี่ PUMA ขนาด 100A 60V

ตู้ชาร์จแบตเตอร์รี่ PUMA ขนาด 100A 60V

–  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สามารถชาร์ทแบตขนาด 6V-12V-24-36-48-60V ทั้งกับแบตเตอรี่น้ำ และแบตเตอรี่แห้ง

– กระแสไฟออก 60 VDC – 100A

–  มีไฟเขียวแจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์ทไฟ

–  มีมิเตอร์บอกกระแสไฟขณะชาร์ทไฟ

–  สามารถปรับความเร็วในการชาร์จได้ 10 STEP

– ใช้คอยส์ทองแดงแท้

–  มีฟิวส์ป้องกันกระแสไฟรั่ว

–  สามารถเปลี่ยนฟิวส์ได้เมื่อกระแสไฟรั่ว

–  สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ขนาด 6V ได้สูงสุด 10 ลูก แบตเตอรี่ 12V สูงสุด 5 ลูก โดยต้องต่อแบบอนุกรม

–  มีล้อและด้ามจับแบบรถเข็นทำให้สามารถลากเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

–  ปากคีบของเครื่องชาร์ทแข้งแรง ทนทาน ป้องกันไฟดูดได้ดีในระดับหนึ่ง

–  มีเสียงร้องเตือนมีคีบแบตเตอรี่สลับขั้วขณะชาร์ท

– มีคู่มือและคำแนะนำในการชาร์ทอยู่บนเครื่องสะดวกต่อการศึกษาการใช้งาน

– สายชาร์ทขั้ว + และ – ยาว 140 CM และสายปลั๊กไฟยาว 180 CM

฿4,950.00