หน้าแปลนทางออกปั๊ม 4″ 4 รูน็อต

สำหรับปั๊มแรงดันสูง 3 ใบพัด เข้า 4″ ออก 3″ บิ๊กจ๊อด

กรณีที่ลูกค้าต้องการขยายทางออกปั๊ม 3″ เป็น 4″