หัวบีบอ้อย 3 ลูกกลิ้ง

หัวบีบอ้อย 3 ลูกกลิ้ง คั้นส้ม มะนาวได้