เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์ #32

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์ #32

การใช้งาน : สำหรับวัตถุดิบละเอียดเท่านั้น

สเปคสินค้า : มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า ขนาดรูแป้น 6 มิล สามารถทำงานได้ 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง